Blog

Equipmate Co.,Ltd

เครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสาร (DSC) test

ด้วยการออกแบบอุปกรณ์แบบเลือกได้ DSC ซึ่งอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ความร้อนรุ่น Premium หรือ Excellence จาก METTLER TOLEDO จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติงานแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ ในการวิจัยทางวิชาการ การพัฒนาในอุตสาหกรรม ไปจนถึงการประกันคุณภาพ และการผลิต ตรวจวัดตัวอย่างด้วย DSC ที่ไวที่สุดในตลาดในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการตรวจสอบวัตถุและผลกระทบทุกรูปแบบ DSC มาพร้อมกับเซนเซอร์ DSC ใหม่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร มีเทอร์โมคอปเปิล 120 ตัว รับประกันความไวสูงสุด


November 22, 2019 0

เครื่องวิเคราะห์

เครื่องชั่ง เครื่องคัดแยก เครื่องวัด


November 22, 2019 0