ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิเคราะห์

เครื่องมือวิทยาศาสร์และเครื่องมือด้านการวิเคราะห์, เครื่องแยก DNA, เครื่องแยกสารพันธุกรรม, เครื่องกำเนิดแสง ฯลฯ

คลิกดูตัวอย่างสินค้า

เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดด้านน้ำและอาหาร เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน, เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์, เครื่องวัดค่าพีเอช ฯลฯ

คลิกดูตัวอย่างสินค้า

เครื่องมือชั่งน้ำหนัก

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ,เครื่องชั่งความแม่นยำสูง,เครื่องชั่งน้ำหนักแบบวิเคราะห์,เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื่น,เครื่องชั่งระดับเซมิ-ไมโครกรัม

คลิกดูตัวอย่างสินค้า

ตู้เย็นห้องปฏิบัติการ

ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ, ตู้เย็นห้องปฎิบัติการ, ตู้เย็นห้องแลป,ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง ฯลฯ

คลิกดูตัวอย่างสินค้า

Brands Products

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ สินค้าประเภทเครื่องมือ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่างๆ คลอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายทั้งโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท หน่วยงานวิจัยต่างๆของภาครัฐ หน่วยงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

Product Sample

ติดต่อเรา

ที่อยู่บริษัท 799/159 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
Email: office.equipmate@gmail.com
โทร.024615586 หรือ 0956482440

[ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์]